Laanboom

 

Hierbij bieden we de mogelijkheid gedurende de contractperiode 2 asbussen  te plaatsen.

Kiest u voor het planten van een boom aan een laan, dan kunt u kiezen uit de volgende boomsoorten:

 

LINDE

BERK

  

ELS

RODE ESDOORN

 

 

De omtrek van de boomstam bij het planten is 14/16 cm.

Contractduur: 20 jaar, welke na deze 20 jaar telkens met 10 jaar kan worden verlengd

 

Bij het planten van een laanboom kan, indien gewenst, de as van de overledenen dierbare bij de wortels van de boom (in de grond) worden uitgestrooid of bijgezet. Voor de asbijzetting kunnen zogenaamde eco-urnen worden gebruikt die door het park worden verstrekt. Deze urnen zijn van natuurlijk materiaal en zullen na verloop van tijd opgaan in de aarde.

Bij een laanboom zal de naam van de overledene en het boomnummer, dat ook bij de boom zelf terug te vinden is, op een centrale zuil in het park worden vermeld. Bij deze zuil bestaat ook de mogelijkheid bloemen neer te leggen.

Na het planten van een boom zal aan de nabestaande(n) een certificaat worden uitgereikt, met daarop de naam van de overledene, de geboorte- en sterfdatum en het boomnummer.

U kunt kiezen voor een arrangement. Na de ceremonie kunt u dan koffie en thee met krentewegge nuttigen in de prachtige schuilgelegenheid op het park.

Elk 'boomcontract' wordt in de eerste instantie afgesloten voor een periode van 20 jaar. Na deze 20 jaar bestaat de mogelijkheid om de bruiksrechten te verlengen met telkens 10 jaar.

De eigenaar van Herdenkingspark Scholtenhagen is belast met het onderhoud van het park en zal hiervoor zorg dragen.