Lichtjesavond

 
 

Op zaterdagavond 16 december organiseert Herdenkingpark Scholtenhagen een herdenkingsbijeenkomst in het park voor iedereen die een overleden dierbare wil herdenken. De lichtjesavond is voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor nabestaande die voor hun overleden dierbare een boom hebben geplant in het park, maar ook een ieder die op deze speciale avond behoefte heeft om samen te zijn en samen te herdenken.

 

Op Herdenkingspark Scholtenhagen willen we in de donkere decembermaand onze overleden dierbaren herdenken met licht. Daarom wordt op  zaterdagavond 16 december vanaf 18.30 uur (inloop vanaf 18.15 uur) een herdenkingsbijeenkomst met licht gehouden op het Herdenkingspark. Het park zal verlicht zijn middels vuurkorven en fakkels. Tijdens deze bijeenkomst in het park (waarbij aan iedereen een kaarsje wordt uitgedeeld) zal worden stil gestaan bij elke boom en kunnen nabestaanden een kaarsje plaatsen. Tevens zullen er gedichten worden voorgedragen. Voor mensen die geen boom op het park hebben en wel de behoefte hebben een kaarsje te branden, is er een centrale plaats in het park, waar deze kaarsjes gebrand kunnen worden. Op deze manier zal er één grote herdenkingsplaats van licht ontstaan.Voor muzikale begeleiding zal gezorgd worden door de heren Weegerink en ten Brinke (midwinterhoorn) en Jolene Hettinga (traditionele doedelzakspeelster). Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder genot van een warm drankje, aangeboden door Herdenkingspark Scholtenhagen.

Wilt u zelf graag een tekst voorlezen op deze bijeenkomst, geeft u dit dan minimaal twee dagen van te voren door via info@herdenkingsparkscholtenhagen.com of telefonisch via nummer 053 - 572 7839 / 06 - 10 678 209

Vanwege het beperkt aantal parkeerplaatsen wordt verzocht uw auto te parkeren op de grote parkeerplaats tegenover Herdenkingspark Scholtenhagen.

We hopen u dan te zien!