Bomen en hun betekenis

Elke boom kent een eigen symboliek. Deze komt vaak voort uit religieuze tradities of uit de volkscultuur. Wereldwijd hebben bomen hierdoor een bijzondere, heilige of rituele betekenis gekregen. Bomen symboliseren door hun gestage groei het leven van geboorte naar dood, van begin naar einde, van aarde naar hemel. Bomen dienen als symbool om herinneringen levend te houden. Hieronder volgt een korte beschrijving en de symboliek van de boomsoorten welke in Herdenkingspark Scholtenhagen kunnen worden geplant

 • Linde
 • Es
 • Berk
 • Els
 • Rode Esdoorn
 • Eik

 

Linde  (Tilia Cordata)

De linde was vroeger een heilige boom, die in het midden van de dorpskern stond. Met zijn dikke stam en enorme kroon heeft de linde ook iets majestueus. Het blad is hartvormig en lichtgroen van kleur. De boom bloeit voornamelijk bovenin de kroon, met bloemen in trosjes, beschermd door een schutblad.   

De linde staat o.a. symbool voor:

 • Gezelligheid, warmte en hartelijkheid
 • Bescherming en verbondenheid van de gemeenschap
 • Rust, liefde en schoonheid
 • Rechtvaardigheid en samenwerking                                                                    

 

Es  (Fraxinus Excelsior)

De es behoort tot de olijfboomachtigen. Deze boom bloeit voordat hij in blad komt. De vruchten zijn voorzien van 'vleugeltjes' die helpen bij de verspreiding. Het hout van de es is lichtgekleurd, taai en sterk.  In de Noorse mythologie was de es een heilige boom die de symboliek meedraagt van levenskracht. Sinds het Christendom heeft hij ook de symbolische waarde van voorzichtigheid.

De es staat o.a. symbool voor:

 • Sterkte
 • Voorspoed
 • Bescherming tegen gevaar en kwaad

 

Eik  (Quercus Robur)

De eik is een van de bomen met een zeer rijke symboliek. Omwille van zijn harde hout is de eik vaak het symbool van onsterfelijkheid of duurzaamheid. De eik is een loofboom, die al stamt uit de prehistorie. De eik is voor het voortbestaan vooral afhankelijk van de Vlaamse gaai en van de eekhoorn. Een eikel valt niet ver van de boom en kan onder het bladerdak van de boom niet uitgroeien. Hij is dus aangewezen op dieren om de eikel verder van de boom te verplaatsen. Eekhoorns begraven voorraden eikels voor de winter. Als een eekhoorn omkomt of de voorraad niet of onvolledig aanspreekt of vergeet, is dat een ideale plaats voor de eikels om te kiemen.

De eik staat o.a. symbool voor:

 • Kracht en moed
 • Onafhankelijkheid
 • Vertrouwen
 • Kennis

Berk  (Betula Utilis)

De berk is een mysterieuze boom. Hij is de boom van het noorden en speelt in tal van sagen en mythen een rol. Geen boom is zo winterhard als de berk. De berk is een sierlijke en elegante boom, met opgaande of hangende takken. Prachtig in het voorjaar, met haar lange, hangende katjes, het lichtgroene blad en de meestal witte bast. In de Scandinavische landen vereert men de berk als boom van het licht, de nieuwe lente.

De berk staat o.a. symbool voor:

 • Nieuw begin
 • Wijsheid
 • Reiniging
 • Fijnheid en bekoorlijkheid

 

 

 

Els  (Alnus Cordata)

De els is een geslacht uit de berkenfamilie. Het zijn vochtminnende loofbomen die bloeien voordat de bladeren verschijnen. De bladeren lijken op die van de hazelaar. Ze vallen groen van de boom en vertonen dus geen herfstkleur.

De els staat o.a. symbool voor:

 • Bescherming
 • Kracht
 • Liefde en vriendelijkheid
 • Bescheidenheid
 • Vastberadenheid en doorzettingsvermogen
 

Rode Esdoorn (Acer platanoides Royal Red)