Lichtjesavond

 

Lichtjesavond op Herdenkingspark Scholtenhagen

 

Op zaterdag 17 december, organiseert Herdenkingspark Scholtenhagen een herdenkingsbijeenkomst in het park voor iedereen die een overleden dierbare wil herdenken. De lichtjesavond is voor iedereen toegankelijk, niet alleen nabestaanden die voor hun overleden dierbare een boom hebben geplant in het park, maar ook een ieder die op deze speciale avond behoefte heeft om samen te zijn en samen te herdenken.

 

December is een maand waarin licht centraal staat. Ook op Herdenkingspark Scholtenhagen willen we ook dan onze overleden dierbaren herdenken met licht.

Daarom wordt op zaterdagavond 17 december vanaf 18.30 uur (inloop vanaf 18.15 uur) een lichtjesavond gehouden op het Herdenkingspark. Het park zal verlicht worden middels vuurkorven en fakkels.

Tijdens een rondgang door het park (waarbij aan iedereen een kaarsje wordt uitgedeeld) zal worden stilgestaan bij elke boom en kunnen nabestaanden een kaarsje plaatsen. Tevens zullen er  gedichten worden voorgedragen. Op een centrale plaats in het park kunnen mensen die geen boom hebben geplant een kaarsje plaatsen, zodat er één grote herdenkingsplaats van licht ontstaat. Voor muzikale begeleiding zal worden gezorgd door een doedelzakspeler en midwinterhoornblazers.

Na afloop van de tocht is er gelegenheid tot napraten onder genot van koffie, thee of warme chocolademelk, aangeboden door Herdenkingspark Scholtenhagen.

Wilt u zelf graag een tekst lezen tijdens deze bijeenkomst, geeft u dit dan minimaal een week van te voren even door via telefoonnummer 053 - 572 7836 of 06 - 10 678 209 of via e-mail info@herdenkingsparkscholtenhagen.com . Vanwege het beperkt aantal parkeerplaatsen wordt verzocht uw auto te parkeren op de grote parkeerplaats tegenover het herdenkingspark.